Oficiálny názov pre zdravotnú sestru v Nemecku je Gesundheits- und Krankenpfleger/-in alebo aj po novom Pflegefachfrau/ Pflegefachmann.

Pracovné zaťaženie ošetrovateľských profesií je vysoké a to s vysokou úrovňou zodpovednosti. Nepravidelný pracovný čas, dlhá doba státia, vysoký pracovný nátlak či vysoké pracovné tempo sú v tomto povolaní na dennom poriadku. To všetko by malo byť vyvážené spravodlivými platmi. Či je to tak a od čoho všetkého závisí plat sestry v Nemecku, vám približíme v tomto informačnom článku.

Priemerný plat sestry podľa druhu inštitúcie 

V závislosti od typu zariadenia, v ktorom sestra pracuje hrá dôležitú úlohu, či ide o verejného, ​​cirkevného alebo súkromného zamestnávateľa. V nasledujúcej tabuľke je znázornený približný plat sestry v troch rozličných inštitúciách. 

Cirkevní a verejní zamestnávatelia platia podobne vysoké platy, ktoré však súkromní zamestnávatelia dosahujú len zriedka. O tieto pracovné miesta je primerane veľký dopyt.

Okrem typu inštitúcie, ako sú súkromné, verejné a cirkevné, plat sestry závisí predovšetkým aj od počtu odpracovaných rokov. Nie je preto prekvapením, že starší zamestnanci zarábajú v priemere viac ako nováčikovia.

Rozdiely v platoch závisia aj od toho, či sú zamestnávatelia viazaní kolektívnymi zmluvami. Súkromné ​​inštitúcie zvyčajne nie sú viazané kolektívnymi zmluvami a preto platia individuálne, zvyčajne o niečo menej. Ako príklad môžeme uviesť verejnoprávnu kolektívnu zmluvu takzvaná TVöD- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, ktorú často využívajú štátne inštitúcie. Podľa TvöD-P sú v roku 2021 pre sestry platné nasledujúce platy.

Kolektívna zmluva zobrazuje rôzne platové skupiny a úrovne. Zdravotná sestra je zaradená do platovej skupiny P7. Tá je zasa rozdelená na rôzne úrovne, pričom úroveň 1 bola vymazaná a začiatočníci v kariére tak môžu prejsť priamo na úroveň 2. Nástupný plat sestry vo verejnom sektore je teda 2 880 € .

Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania, odbornej prípravy a špecializácie ako aj počtu odpracovaných rokov sa dostanete na vyššiu úroveň, čím sa navýši váš mesačný plat. Na riadiacich pozíciách môžete dokonca očakávať sesterský plat okolo 3 750 € a to bez akýchkoľvek príplatkov.

Mimochodom, k mzdám uvedeným v kolektívnych zmluvách sa ešte extra pripočítavajú rôzne príplatky za nočné zmeny, víkendy, sviatky a podobne.

Existujú rôzne kolektívne zmluvy sestier? Áno! 

Kolektívna zmluva, ktorá platí pre sestry pracujúce v štátnom zariadení je uvedená vyššie.

Okrem toho však existujú aj ďalšie kolektívne zmluvy, ako napríklad:

° AVR Caritas

° AVR Diakonie

° AVR Paritätischer Wohlfahrtsverband

° Kolektívna zmluva nemeckého červeného kríža

° iGZ DGB pre dočasných zamestnancov / Zeitarbeitnehmer

Plat sestry závisí aj od spolkovej krajiny

Úlohu v platoch zohráva aj spolková krajina v ktorej pracujete. V mnohých zamestnaniach v Nemecku, stále existuje relatívne veľký platový rozdiel medzi západom a východom Nemecka. Hrubá mzda v Bavorsku alebo v Hamburgu je v priemere 3 200 eur, v závislosti od zamestnávateľa, inštitúcie a odbornej praxe. V Sasku je naopak priemerná hrubá mzda približne 2 500 € .


prameň: https: www.praktischarzt.de