Vedeli ste, že ak chcete pracovať ako zdravotná sestra v Nemecku či v Rakúsku, budete potrebovať uznanie vašej kvalifikácie v tejto krajine? Podmienkou pre získanie uznania vašej kvalifikácie v Nemecku alebo v Rakúsku je znalosť nemeckého jazyka na úrovni B2. Budú to od vás vyžadovať príslušné úrady pre študijné záležitosti, ktoré vydávajú tieto uznania zahraničných diplomov a vysvedčení a v neposlednom rade aj váš budúci zamestnávateľ. Vaše jazykové znalosti je nutné preukázať certifikátom od medzinárodne uznávaného poskytovateľa kurzu nemeckého jazyka ako je napríklad Goetheho inštitút, inštitút certifikovaný spoločnosťou Telc alebo Österreichisches Sprachdiplom – ÖSD Zertifikat.

*Viac informácií k téme uznanie vzdelania zdravotnej sestry v Rakúsku nájdete na našom bloqu 🙂

Kedže je komunikácia s pacientmi, s ich príbuznými ako aj s ďalšími členmi ošetrovateľského tímu neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, je nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni nevyhnutnou súčasťou pre výkon tohto povolania. Požadovaná jazyková znalosť u zdravotnej sestry a takisto aj u zdravotníckeho asistenta je na úrovni B2, úroveň C1 sa vyžaduje od logopédov a od lekárov sa vyžaduje úroveň C1 až úroveň C2. 

Efektívnym spôsobom výučby nemeckého jazyka je absolvovanie jazykového kurzu. Jazykové kurzy sú ponúkané na všetkých úrovniach pre začiatočníkov ako aj pre veľmi pokročilých. Poskytovateľ jazykového kurzu môže pomocou testu určiť, na ktorej jazykovej úrovni začnete jazykový kurz. Jazykové školy sa orientujú podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. 

Definované sú nasledujúce úrovne jazykových znalostí:

Úrovne A1 a A2: Tu sa dozviete základy nemeckého jazyka. Ak nemáte žiadne predchádzajúce vedomosti, mali by ste sa určite zúčastniť kurzu A1.

Úrovne B1 a B2: Tu sa naučíte nemecký jazyk na pokročilej úrovni. Rozšírite si jazykové znalosti a po absolvovaní úrovne B2 budete schopní komunikovať nezávisle a odlišne v každodennom živote ako aj v práci.

Úrovne C1 a C2: Tu sa naučíte nemčinu na najvyššej jazykovej úrovni. Na konci týchto kurzov budete schopní ovládať nemčinu takmer rovnako ako ľudia, ktorí s týmto jazykom vyrastali.

Na kurzoch sa naučíte rozprávať, rozumieť, čítať a písať nemecky. Kurzy nemčiny trvajú rôzne dlho. Intenzívne kurzy môžu trvať jeden alebo viac týždňov, ďalšie kurzy môžu trvať aj celý semester. Jazykové školy ponúkajú rôzne možnosti absolvovania jazykových kurzov, v skupine alebo individuálne, obľúbeným je aj online kurz. Ak pracujete, môžete sa napríklad zúčastniť večerného kurzu. Skupinové kurzy stoja zvyčajne menej, individuálne kurzy sú často nákladnejšie, výhodou je, že sú šité na mieru vašim potrebám. Väčšina jazykových kurzov sa končí skúškou. Ceny kurzu nemčiny sa líšia v závislosti od typu kurzu a krajiny, v ktorej sa chcete jazyk naučiť. Najlepšie sa je informovať priamo u poskytovateľov týchto kurzov. 

Absolvovanie kurzu nemeckého jazyka je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré môžete podniknúť pri príprave na svoj život v Nemecku. Nech sú vaše plány do budúcnosti akékoľvek, znalosti nemčiny vám ponúkajú neobmedzené možnosti. Učiť sa nemecky znamená získať zručnosti, ktoré vám zlepšia kvalitu osobného i pracovného života. Pokiaľ sa rozhodnete pre prácu v Nemecku, kurz nemeckého jazyka Vám v spolupráci s naším nemeckým partnerom ponúkame bezplatne!