Pomôžeme ti:

Pre každého uchádzača máme vhodnú pracovnú pozíciu. Nie sme len sprostredkovateľom práce, ale taktiež aj oporou pri hľadaní tvojej novej pracovnej príležitosti. Na základe tvojich schopností, dosiahnutého vzdelania, praxe a skúsenosti ti z našej širokej škály pracovných ponúk ponúkneme pracovnú ponuku ušitú práve pre teba!

Pracovnú ponuku, o ktorú máš záujem spolu s tebou detailne rozoberieme. Individuálnym prístupom sa snažíme poskytnúť tú najlepšiu a najvýhodnejšiu pracovnú pozíciu a tým naplniť tvoje očakávania.

Pomôžeme vám

S úradným uznaním tvojho vzdelania: V zdravotníctve je pred začiatkom výkonu práce potrebné získanie rôznych povolení. Jednou z nich je uznanie tvojho vzdelania, tzv. nostrifikácia. Kvôli odlišnostiam vo vzdelávacom systéme je dôležité uznanie kvalifikácie diplomov resp. vysvedčení, teda či je úroveň vzdelania získaného na Slovensku / Česku adekvátna rakúskej respektíve nemeckej úrovni.
Nostrifikáciou sa môžu zvýšiť tvoje šance a uplatnenie sa na pracovnom trhu v zahraničí. V prípade, ak ešte nemáš úradné uznanie tvojho vzdelania, radi ti ho na úradoch za teba vybavíme. Na základe tvojich predložených dokumentov, ti ponúkneme komplexné administratívne, ako aj jazykové poradenstvo pre získanie potvrdenia o rovnosti vzdelania. Pomôžeme ti s vypracovaním žiadosti v nemeckom jazyku a takisto ti poradíme, aké dokumenty sú potrebné k úspešnému dosiahnutiu potrebnej nostrifikácie.

So zápisom do zoznamu lekárov: V jednotlivých spolkových lekárskych komorách platia rozličné podmienky. Radi ti poskytneme individuálne poradenstvo ohľadne potrebných dokumentov, podľa cieľovej spolkovej krajiny.

So zápisom do registra zdravotníckych /nelekárskych/ povolaní v Rakúsku: Zápis do registra zdravotníckych povolaní v Rakúsku je takisto podmienkou k výkonu povolania. Od prvého júla 2018 sa vyžaduje registračná povinnosť pre všetky povolania vykonávajúce činnosť v oblasti zdravotníctva. V prípade, ak ešte nie si zaregistrovaný, so zápisom do registra zdravotníckych povolaní ti veľmi radi pomôžeme.

Pomoc s nemčinou

Preveríme tvoje jazykové schopnosti:

Ak si nemecký jazyk absolvoval počas tvojho štúdia a máš to preukázané v tvojom diplome či vysvedčení, s uznaním nemeckého jazyka by nemal byť žiaden problém. Pre úradné uznanie vzdelania v Rakúsku a v Nemecku je pre väčšinu zdravotníckych povolaní potrebná úroveň B2.

Potrebná úroveň vždy závisí aj od požiadaviek konkrétneho zamestnávateľa. Ak máš pochybnosti o tvojom nemeckom jazyku, radi ťa písomne a verbálne otestujeme na našom osobnom stretnutí.

Pomoc so zabezpečením a hľadaním ubytovania v zahraničí:

V prípade potreby ti veľmi radi pomôžeme s nájdením nového bývania v zahraničí. Pri vystavení pracovnej ponuky súbežne komunikujeme s tvojím budúcim zamestnávateľom o možnostiach a podmienkach bývania v závislosti od lokality danej ponuky. Pomoc s bývaním je najčastejšie organizovaná priamo zamestnávateľom, pre uchádzačov nie je však povinná.

Ubytovanie
Kompas

So všetkými otázkami týkajúcich sa tvojho života a práce v zahraničí:

Ponúkame ti istotu pracovného miesta so zabezpečením reálnej ponuky práce a ubytovania na úrovni. Chceme, aby tvoja nová skúsenosť s prácou v zahraničí bola pozitívna. Naša spolupráca nekončí dňom sprostredkovania práce. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tvojej práce, života v novom prostredí, či administratívnych záležitosti nás môžeš kedykoľvek kontaktovať. Radi ti pomôžeme a zodpovieme na všetky tvoje otázky.

Ľahšie sa zorientovať v cudzej krajine zodpovedaním všetkých tvojich otázok – odísť z rodnej krajiny neznamená, že človek musí automaticky urobiť hrubú čiaru za svojím životom. Sami sme si prešli tou istou cestou a vieme, že začiatky v zahraničí nie sú ľahké. Uvedomujeme si zložitosť sťahovania sa a zmeny prostredia. S našimi klientmi udržujeme počas celého pracovného pomeru kontakt a robíme všetko preto, aby táto zmena bola pre nich čo najľahšia.

Radi ti poskytneme detailné tipy a návody pre ľahšie zorientovanie sa v novej krajine.

Kontaktuj nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj telefonicky alebo e-mailom.

Na tvoje otázky ti veľmi radi odpovieme.

Kontaktovať