Termín personálna agentúra leží mnohým na jazyku, dôvody sú rôzne. Mnohí si cez agentúru nenašli vysnívanú prácu, niektorí dokonca platili hriešne sprostredkovateľské poplatky, ostatní majú zasa inú zlú skésenosť. Netreba však hádzať všetky agentúry do jedného vreca! Málokto vie, ako personálna agentúra funguje a ako môžu uchádzači o zamestnanie využiť služby personálnej agentúry na zlepšenie svojich šancí na trhu práce.

Náš cieľ:

Personálna agentúra združuje zamestnávateľov a zamestnancov = spájame ľudí. 

 Pri prijímaní do zamestnania nejde o to, aby sme uchádzača čo najskôr umiestnili na akékoľvek voľné pracovné miesto. Vždy je potrebné nájsť trvalé miesto, ktoré vyhovuje želaniam a kvalifikácii uchádzača o prácu, ale aj požiadavkám spoločnosti. Personálna agentúra predstavuje spojenie medzi uchádzačom, ktorý hľadá zamestnanie a spoločnosťou, ktorá zamestnanie ponúka. Šetrí spoločnostiam časovo náročný prieskum vhodných zamestnancov a uchádzačom o prácu umožňuje uchádzať sa o pracovné ponuky, ktoré ešte často neboli zverejnené alebo sú dokonca na trhu neviditeľné.

Tak ako v spoločenskom tanci, aj hľadanie práce s konzultantom personálnej agentúry je o akomsi partnerstve. Za svoju kariéru ste v konečnom dôsledku zodpovedný predsa vy! Preto by ste mali k výberu pracovnej ponuky pristupovať zodpovedne a úprimne komunikovať o svojich skúsenostiach a očakávaniach od budúceho zamestnávateľa. Čím presnejšie informácie o Vašom očakávanom zamestnaní poskytnete personalistovi, tým ľahšie bude pre vás nájsť zamestnanie, v ktorom budete pociťovať dlhodobú spokojnosť.

Mnohí sa sťažujú, že agentúra im v minulosti nenašla prácu. Faktom je, že agentúra nenájde prácu každému. Cieľom agentúry je totižto odporučiť klientom ( firmám) na pozície, ktoré potrebujú obsadiť, tých najlepších potenciálnych zamestnancov z trhu. Zamestnanci personálnych agentúr pracujú pre záujmy potenciálnych zamestnávateľov. A preto im za túto službu platí firma, ktorá hľadá zamestnancov a nie uchádzač, ktorý si prácu hľadá.

Aké sú skutočné náklady pre agentúru za sprostredkovanie práce? 

U niektorých uchádzačov stále pretrváva názor, že za sprostredkovanie práce sa niečo platí. Samozrejme nie je to pravda! Agentúra tiež neberie percento z platu nového zamestnanca, ako je to niekedy mýlne šírené. Ako to teda je?

Náborový pracovník pracuje ako sprostredkovateľ a za svoju prácu dostáva akýsi honorár. Aj keď má nárok na fakturáciu nákladov potenciálnemu zamestnancovi, výdavky takmer vždy pripadnú spoločnosti hľadajúcej personál. Tieto sú však vopred prerokované a písomne ​​odsúhlasené, aby nedochádzalo k neskorším nezrovnalostiam. Podľa zákona personálna agentúra nesmie od uchádzačov o prácu vyberať poplatky za sprostredkovanie zamestnania. Niektoré iné služby, ako napríklad sprostredkovanie dopravy alebo ubytovania, spoplatnené byť môžu. Radíme vám, aby ste si zmluvu o sprostredkovaní práce vždy dôkladne preštudovali a ak vám niečo nebude jasné, radšej sa opýtate aj viackrát. Veď opakovanie je matkou múdrosti 🙂

Výhody, ktoré ponúka personálna agentúra

Naše služby využívajú uchádzači o prácu ako aj zamestnávatelia. Zamestnávatelia si ušetria záplavu žiadostí, nemusia viesť nekonečné prijímacie pohovory a celý výberový proces je v rukách personálnej agentúry. Ak náborový pracovník nenájde vhodného uchádzača, nedostane odmenu za sprostredkovanie. Preto je pochopenie požiadaviek klienta na kandidáta mimoriadne dôležité. Agentúra disponuje kvalitnou databázou uchádzačov o prácu a skúsený personalista vie rýchlo vyselektovať kvalitného uchádzača a prepojiť ho s potrebami zamestnávateľa.

Výhodou pre uchádzača je, že celý výberový proces je pre neho bezplatný a rovnako sa nestrháva ani podiel z platu. Zamestnanec je umiestnený iba v spoločnosti, ktorá má skutočne voľné pracovné miesto zodpovedajúce jeho schopnostiam a znalostiam. Ak kandidát nie je obsadený na konkrétnu pozíciu, agentúra mu vie ponúknuť alternatívne pracovné ponuky. Agentúra ušetrí kandidátovi o prácu čas a peniaze, pretože sa môže uchádzať o rôzne otvorené pozície iba s jednou a tou istou žiadosťou.

Ako funguje sprostredkovanie práce cez našu agentúru?

Uchádzači o prácu a spoločnosti profitujú z našich znalostí trhu, našej rýchlosti, nášho skúseného tímu a našich prvotriednych, regionálnych a nadregionálnych sieťových štruktúr. Pre našich klientov sa staráme o pracovné inzeráty, analýzu a spracovanie prichádzajúcich žiadostí, ako aj o následné pohovory.

Dôverné spracovanie prichádzajúcich dokladov k žiadostiam, ako aj podrobný osobný pohovor sú pre nás samozrejmosťou. V rozhovore zachádzame do podrobností o želaniach a kvalifikáciách našich uchádzačov. Vyzdvihujeme jedinečnosť a silné stránky každého uchádzača, iba tak si môžeme byť istí, že pre neho nájdeme tú najlepšiu prácu. Našich uchádzačov tiež pripravujeme na pohovory s potenciálnymi zamestnávateľmi. A mimochodom, spoločnostiam sa neposielajú žiadne žiadosti bez predchádzajúcej konzultácie a odsúhlasením zo strany uchádzača. S uchádzačmi o prácu sme neustále v kontakte a informujeme ich o aktuálnom stave procesu podávania ich žiadostí. Podpora a sprostredkovanie práce, ako aj všetky naše ostatné služby sú pre uchádzačov bezplatné.

Ste zdravotník a chcete si nájsť prácu vašich snov v zahraničí? Ozvite sa nám a my vás radi privítame na osobnom pohovore.