Uvažujete nad prácou za hranicami? Podmienkou prijatia do zamestnania v Rakúsku je uznané vzdelanie pôrodnej asistentky (Anerkennung als Hebamme). Preto ak chcete pracovať v Rakúsku, je potrebné požiadať o uznanie vzdelania ešte predtým, ako si začnete hľadať prácu. V tomto článku sa dozviete ako o uznanie vzdelania požiadať. V prípade, ak by ste potrebovali pomoc, neváhajte nás kontaktovať! Uznanie vzdelania v Rakúsku za vás vieme vybaviť! 

Aké dokumenty potrebujete predložiť

K žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie v Rakúsku je potrebné predložiť tieto dokumenty: 

 • Diplom alebo maturitné vysvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu pôrodnej asistencie
 • Dodatok k diplomu alebo vysvedčenie/plán absolvovaného učiva
 • Potvrdenie z ministerstva zdravotníctva o tom, že vzdelanie je v súlade so smernicou 2005/36 EÚ
 • Pracovné listy od predchádzajúcich zamestnávateľov
 • Doklad o úhrade poplatku za vybavenie žiadosti 95€

Spracovanie žiadosti trvá približne 3-4 mesiace. Ak úrady rozhodnú, že existujú podstatné rozdiely medzi vaším vzdelaním a požiadavkami na získanie vzdelania v Rakúsku, môžu vás požiadať, aby ste absolvovali skúšku spôsobilosti alebo stáž. V takom prípade príjmu konečné rozhodnutie až po tom, ak splníte dodatočné podmienky.

Registrácia do komory pôrodných asistentiek v Rakúsku 

Ak bude vaše vzdelanie pôrodnej asistentky v Rakúsku už uznané, ste povinná sa zapísať do registra pôrodných asistentiek. Na zápis do registra pôrodných asistentiek je potrebné predložiť tieto dokumenty:

 • Žiadosť o zápis do registra pôrodných asistentiek v Rakúsku
 • Osvedčenie o uznaní odbornej kvalifikácie pôrodnej asistentky v Rakúsku
 • Potvrdenie o etickej spôsobilosti/vydáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 
 • Doklad o znalosti nemeckého jazyka/jazykový certifikát C1
 • Doklad o štátnej príslušnosti
 • Výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania, ktoré nie je staršie ako tri mesiace
 • Doklad o bydlisku v Rakúsku/Meldezettel príp. doklad o bydlisku oprávnenej osoby, ktorá za vás poštu v Rakúsku preberie + k tomu potrebné splnomocnenie/Zustellvollmacht
 • Pasová fotografia (farebná fotografia s rozmermi 45 mm x 35 mm)
 • V prípade zmeny mena sobášny list, rozsudok o rozvode a pod.

Všetky dokumenty musia byť úradne overené a preložené certifikovaným prekladateľom do nemeckého jazyka. Dokumenty ohľadne uznania vzdelania a registrácie do komory  je potrebné zaslať na adresu:

Österreichisches Hebammengremium

Zentralkanzlei – Hebammenregister

7372 Draßmarkt, Neug. 6

Zodpovedný úrad si za zápis do registra a vydanie preukazu účtuje poplatok vo výške ca. 205€. Po vykonaní zápisu obdržíte potvrdenie o zápise do registra pôrodných asistentiek. Tento doklad je potrebný na to, aby ste mohli pracovať ako pôrodná asistentka v Rakúsku. Keď začnete pracovať ako pôrodná asistentka v Rakúsku, automaticky sa stávate členkou rakúskeho združenia pôrodných asistentiek. 

Hľadáte si prácu pôrodnej asistentky v Rakúsku? Pozrite si naše pracovné ponuky!