Zdravotné sestry a asistenti pozor! Od 1. januára 2024 je zápis do registra zdravotníckych povolaní v Rakúsku povinný! Uznali vám vzdelanie v Rakúsku a chceli by ste hneď začať s prácou? Pozor! Na to, aby ste mohli pracovať v rakúskom zdravotníctve musíte byť zapísaný v registri zdravotníckych povolaní v Rakúsku známym pod pojmom Gesundheitsberuferegister. 

Pravidlo výnimky „Corona”

Ošetrovateľský personál, ktorý získal kvalifikáciu v zahraničí mohol doteraz vykonávať prácu v rakúskych zdravotníckych zariadeniach aj bez registrácie v Gesundheitsberuferegister. Na začiatku pandémie bola požiadavka na registráciu dočasne pozastavená. Niektorí z nás to využili a pracovali tak bez registrácie. Predpokladom bolo mať uznané vzdelanie v Rakúsku, ktorým sa bolo potrebné preukázať. Táto výnimka končí dňom 31. decembra 2023!

Čo to teda pre nás znamená?

Ak ste sa doteraz ešte nezaregistrovali, je načase! Od 1.1.2024 môžete vykonávať prácu v rakúskom zdravotníctve len za predpokladu, ak ste registrovaným zdravotníkom. V praxi to teda znamená, že ak rozmýšľate nad prácou v Rakúsku od nového roka, je potrebné sa čím skôr zaregistrovať. Pri hľadaní práce v Rakúsku od vás budú zamestnávatelia okrem vášho životopisu vyžadovať aj takzvaný Berufsausweis.

Berufsausweis

Po úspešnom zápise v registri zdravotníckych povolaní v Rakúsku vám bude vydaný profesijný preukaz. Profesijný preukaz slúži ako doklad o existujúcej odbornej kvalifikácii v príslušnom zdravotníckom povolaní v Rakúsku. Preukaz vám bude doručený poštou. Za vystavenie preukazu sa neplatia žiadne poplatky! Profesijný preukaz má platnosť päť rokov. Lehota začína plynúť dňom zápisu do registra. Pred uplynutím päťročného obdobia je nutné si svoju registráciu predĺžiť. Ak nedôjde k predĺženiu, právo na výkon povolania môže byť pozastavené. 

Čo sa stane, ak sa nezaregistrujem?

Registrácia je zákonnou požiadavkou na výkon zdravotníckeho povolania v Rakúsku. Bez registrácie tak nie je možné vykonávať povolanie. Ak by ste vaše povolanie vykonávali bez registrácie, mohli by byť voči vám a/alebo vášmu zamestnávateľovi prijaté trestné opatrenia a v najhoršom prípade by vám mohla byť odobratá licencia na výkon zdravotníckeho povolania.

Ako a kde sa je potrebné zaregistrovať? 

Registrovať sa môžete na príslušnom AK/Arbeiterkammer úrade. Pred podaním žiadosti si je potrebné dohodnúť osobný termín. V prípade potreby, vám s registráciou vieme pomôcť 🙂

Das Gesundheitsberuferegister

Zápis do registra zdravotníckych povolaní je od 1. júla 2018 podmienkou pre výkon príslušného zdravotníckeho povolania v Rakúsku. Zápis do registra je možný vtedy, ak máte ukončené vzdelanie v Rakúsku alebo ak máte vaše vzdelanie v Rakúsku uznané. Dôležitou požiadavkou pri zápise do registra zdravotníckych povolaní je znalosť nemeckého jazyka. Požadovaná úroveň nemeckého jazyka závisí od profesie. Od zdravotných sestier sa vyžaduje znalosť jazyka na úrovni B2. Zdravotnícki asistenti/Pflegeassistent/Pflegefachassistent sa musia preukázať znalosťou jazyka na úrovni B1.

Registrácia sa vzťahuje na tieto zdravotnícke povolania:  

 • Biomedizinische/r AnalytikerIn
 • Diätologin und Diätologe
 • Diplomierte Gesundheits- und KrankenpflegerIn
 • Diplomierte Operationstechnische AssistentIn
 • ErgotherapeutIn
 • Logopädin bzw. Logopäde
 • OrthoptistIn
 • PflegeassistentIn (inkl. Sozialbetreuungsberufe)
 • PflegefachassistentIn
 • PhysiotherapeutIn
 • RadiologietechnologIn

Aké doklady potrebujem k registrácii?

 • Žiadosť o zápis do registra zdravotníckych povolaní s udaním rakúskej korenšpondenčnej adresy
 • Doklad totožnosti (napr. pas, občiansky preukaz)
 • Doklad o kvalifikácii (vysvedčenie, diplom, bakalárske vysvedčenie, oznámenie o uznaní vzdelania/nostrifikácii)
 • V prípade, ak sa vaše terajšie priezvisko nezhoduje s priezviskom na diplome, doklad o zmene mena (napr. sobášny list)
 • Výpis z registra trestov *dokument nesmie byť starší než 3 mesiace
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti *dokument nesmie byť starší než 3 mesiace
 • Doklad o znalosti nemeckého jazyka
 • Pasová fotografia (farebná, 35 × 45 milimetrov)

Musím preukázať, že ovládam nemecký jazyk?

Ak vaša znalosť nemeckého jazyka nie je zrejmá z predložených dokumentov alebo ak ste ešte nepracovali v Rakúsku na danej pracovnej pozícii dlhšie ako 1 rok, musíte predložiť dôkaz o vašich jazykových znalostiach. Požadovanú jazykovú úroveň B2 u sestier alebo u asistentov B1 je potrebné preukázať vo forme jazykového certifikátu. Uznávanými certifikátmi sú najmä:

 • Österreichisches Sprachdiplom – ÖSD Zertifikat (www.osd.at)
 • Goethe Institut (www.goethe.de)
 • telc Deutsch (www.telc.net)
 • Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF) (www.testdaf.de) Sprachenzentrum der Universität Wien – erfolgreich abgelegte Prüfung (https://sprachenzentrum.univie.ac.at)

Pozor! Potvrdenie o návšteve jazykovej školy nepostačuje! Pri podaní žiadosti budete potrebovať originály dokladov alebo overené kópie. Všetky dokumenty, musia byť preložené do nemeckého jazyka. Preklady dokumentov musia byť vyhotovené úradnym prekladateľom.

Hľadáte si prácu v Rakúsku? Pozrite si naše pracovné ponuky! So zápisom do registra zdravotníckych pracovníkov v Rakúsku si s nami hlavu lámať nemusíte! Kontaktujte nás, radi vám s tým pomôžeme!