Ak pracujete v Rakúsku a plánujete navštíviť lekára je potrebné si so sebou priniesť e-card. Čo je e-card a ako ju vybaviť vám prezradíme v tomto článku 🙂 

Čo je e-card?

Zelená kartička e-card je karta poistenca v Rakúsku. Touto kartou sa je potrebné preukázať pri každej návšteve lekára. E-karta je veľmi dôležitým elektronickým dokumentom, je na nej uložená vaša celá zdravotná dokumentácia. Lekárom na Slovensku sa táto kartička nepredkladá, na Slovensku totižto rakúska e-card neplatí! Po prihlásení sa do zdravotnej poisťovne v Rakúsku vám zaniká zdravotné poistenie na Slovensku. Slovenskú kartu poistenca ste preto povinný odovzdať príslušnej zdravotnej poisťovni. Rakúska zdravotná poisťovňa vám vystaví novú kartu poistenca takzvanú e-card, ktorá Vám zabezpečí ošetrenie v Rakúsku.

Rakúska e-card – kartička zdravotného poistenia v Rakúsku

*Zdroj: https://www.chipkarte.at/cdscontent/?contentid=10007.678597&portal=ecardportal 

Predná (zelená) strana e-card vám zabezpečí ošetrenie, preventívne prehliadky a pobyt v zdravotných zariadeniach len na území Rakúska. Na Slovensku ani v EÚ sa ňou nie je možné preukázať.

Európsky preukaz zdravotného poistenia 

*Zdroj: https://www.chipkarte.at/cdscontent/?contentid=10007.678597&portal=ecardportal 

Zadná (modrá) strana kartičky so znakom AT je potvrdenie o európskom zdravotnom poistení a zabezpečí vám nevyhnutné ošetrenia v štátoch EÚ, teda aj na Slovensku. Ide však len o nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, teda nie preventívne prehliadky ani iné ošetrenia neohrozujúce život! Úhrady za zdravotnú starostlivosť v EÚ su obmedzené a karta platí len vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Preukaz môžete využiť na nevyhnutné ošetrenia v rámci EÚ. Pozor, to však platí len v prípade, ak je na zadnej strane e-card vaše meno a všetky čísla. Ak máte namiesto písmen a čísel len hviezdičky, táto kartička je v EÚ nepoužiteľná.

V prípade, ak nemáte so slovenskou zdravotnou poisťovňou dohodnuté preplácanie nákladov na ošetrenie, je možné, že si za bežné ošetrenia na Slovensku budete musieť zaplatiť v hotovosti. V takom prípade vám vaša rakúska zdravotná poisťovňa preplatí časť, alebo celú sumu nákladov.

Ak ste zdravotne poistený v Rakúsku a chcete naďalej navštevovať lekárov na Slovensku + chcete mať nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu na Slovensku, musíte o to požiadať príslušné zdravotné poisťovne v oboch štátoch.

Slovenský preukaz poistenca poisteného v EÚ

Ak ste zdravotne poistený v Rakúsku, ale trvalo žijete na Slovensku a plánujete naďalej navštevovať lekárov na Slovensku, musíte si vybaviť slovenský preukaz poistenca poisteného v EÚ.

Slovenský preukaz poistenca poisteného v EÚ vám zaručí bezplatné ošetrenia u lekárov na Slovensku. O tento preukaz je potrebné požiadať na príslušnej zdravotnej poisťovni. Tento preukaz vám zabezpečí kompletnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku, vrátane preventívnych prehliadok a bežných vyšetrení. Zdravotnú poisťovňu na Slovensku si môžete vybrať sami, nezáleží na tom, v ktorej ste boli poistený/á predtým. Lekárom bude zdravotná starostlivosť preplácaná cez slovenskú zdravotnú poisťovňu, ktorej vaša rakúska poisťovňa preplatí všetky úhrady.

Ako si e-card vybaviť?

Od 1. januára 2020 musí byť na každej novovydanej karte e-card pre osoby od ukončeného 14. roku života umiestnená fotografia. Vaša nová e-card vám bude automaticky vyhotovená a zaslaná po prihlásení sa do sociálnej poisťovni v Rakúsku, ak je k dispozícii vaša fotografia z rakúskeho cestovného pasu, z občianskeho preukazu, vodičského preukazu, z dokumentu registra cudzincov, alebo ak sa vás týka zákonná výnimka.

Ak nevlastníte rakúsky občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz a netýka sa vás zákonná výnimka, vaša fotografia NIE JE rakúskym úradom k dispozícii. Novú kartu e-card vám preto nie je možné automaticky vystaviť! V tom prípade musíte vašu fotografiu priniesť osobne. Pred osobnou návštevou si je potrebné dohodnúť termín na príslušnom registračnom mieste. Termín si môžete dohodnúť telefonicky alebo online, elektronicky. Zoznam registračných miest v Rakúsku spolu s kontaktom nájdete tu: registračné miesta pre poistencov bez rakúskeho občianstva

K dohodnutému termínu si so sebou prineste fotografiu pasového formátu (35×45 mm, fotografia by nemala byť staršia než 6 mesiacov), starú e-card alebo *číslo sociálneho poistenia v Rakúsku (SV-Nr.) a platný občianský preukaz alebo cestovný pas v origináli! * Ak nepoznáte svoje číslo sociálneho poistenia, môžete si ho zistiť vo svojej zdravotnej poisťovni. Stačí im zavolať a nadiktovať vaše meno a dátum narodenia.

Karta poistenca, e-card vám bude následne zaslaná poštou. Ak bola pre vás pri prihlásení uvedená poštová adresa mimo Rakúska, musíte sa skontaktovať so svojou zdravotnou poisťovňou, aby bola karta e-card doručená aj mimo Rakúska. So svojim rakúskym číslom sociálneho poistenia a dokladom s fotografiou môžete navštíviť lekára v Rakúsku, aj v prípade, ak ešte e-card vystavenú nemáte.