Mnoho uchádzačov o prácu si kladie otázku, aký je rozdiel medzi sprostredkovaním práce a agentúrou dočasného zamestnávania? Niektorí sa dokonca obávajú z práce cez agentúru. Čo je vlastne agentúra dočasného zamestnávania a čo je sprostredkovanie práce cez agentúru, aký je rozdiel medzi týmito pracovnými činnosťami a aké výhody vám tieto modely práce ponúkajú vám vysvetlíme v tomto článku. 

Agentúra dočasného zamestnávania a sprostredkovanie zamestnania sú dve odlišné činnosti.

1. Personalvermittlung= sprostredkovanie práce, známe aj pod pojmom ,,Arbeitsvermittlung”. 

Pri tejto pracovnej činnosti ide o priame spojenie zamestnancov so zamestnávateľmi. Ako to vyzerá v praxi? Personálna agentúra hľadá vhodných zamestnancov na obsadenie pracovnej pozície pre zamestnávateľa alebo ide o vyhľadávanie vhodného zamestnávateľa pre zamestnanca. Jedná sa o priame sprostredkovanie práce. Pracovnú zmluvu podpisujete priamo v spoločnosti, v ktorej budete po úspešnom umiestnení pracovať a pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú.

Pri sprostredkovaní práce sme Vám samozrejme nápomocní, prezeráme vaše dokumenty k žiadosti, organizujeme váš pohovor so spoločnosťou a staráme sa aj o ďalšie administratívne činnosti. Pre vás ako žiadateľa to má výhodu aj v tom, že za vás vybavíme všetky administratívne záležitosti, dáme vám tipy, ako si správne pripraviť dokumenty k žiadosti a takisto vás pripravíme na pracovný pohovor. Vyznáme sa v personalistike ako aj v oblasti zdravotníctva a vieme, ako úspešne žiadať o prácu. Ak chcete pracovať v zahraničí, napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku, je pre vás jednoduchšie, ak máte po svojom boku niekoho, kto sa v tom vyzná. Podporujeme vás pri všetkých (organizačných) úlohách, ako je uznávanie diplomov v Rakúsku a v Nemecku, pri podávaní žiadosti o prácu, radi vám poradíme pri hľadaní bytu, pri registrácii miesta bydliska alebo aj ohľadom poistenia či iných administratívnych záležitostí.

Úhradu za sprostredkovanie zamestnania sprostredkovateľ zamestnania NESMIE požadovať od uchádzača o prácu, ale len od jeho nového zamestnávateľa!!

2. Zeitarbeitsfirma = agentúra dočasného zamestnávania, známe aj pod pojmom ,,Leiharbeit alebo Arbeitnehmerüberlassung”.

Agentúra dočasného zamestnávania „požičiava“ zamestnancov iným spoločnostiam, ktoré v súčasnosti čelia personálnemu nedostatku. V našom prípade sa jedná o nemocnice, kliniky, domovy dôchodcov alebo iné zdravotnícke zariadenia. Jedná sa vlastne o dočasné pridelenie práce. Práve odtiaľto pochádzajú termíny Leiharbeit, Leasing, leihen = požičiavať, ktoré sa často používajú synonýmne. Ako to funguje?

V prípade dočasného zamestnávania uzatvárate trvalú pracovnú zmluvu s agentúrou dočasného zamestnávania. Vaším zamestnávateľom je teda agentúra dočasného zamestnávania, od ktorej dostávate mesačný plat. Následne vás agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelí k inému zamestnávateľovi, u ktorého budete vykonávať dočasnú prácu podľa jeho pokynov. Napríklad zdravotná sestra, ktorá pracuje pre agentúru dočasného zamestnávania vykonáva pracovnú činnosť v nemocnici. Mesačnú mzdu jej vypláca agentúra dočasného zamestnávania, teda jej zamestnávateľ. 

Z vašej strany neexistuje zmluva s príslušným zariadením (v našom prípade s nemocnicou), v ktorom vykonávate vašu pracovnú činnosť. Zmluvu s týmto zariadením uzatvorí Váš zamestnávateľ ( agentúra dočasného zamestnávania).

Za úspešné pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca si agentúra dočasného zamestnávania účtuje poplatok v dohodnutej výške od spoločnosti, v ktorej zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť. Ide o akúsi úhradu za ,,prenájom práce“.

Agentúra dočasného zamestnávania NESMIE od svojho zamestnanca poberať poplatok!! Zákon o službách zamestnanosti zakazuje agentúre dočasného zamestnávania od svojho dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa. Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje  dočasnému agentúrnemu zamestnancovi ochranu podľa Zákonníka práce a  zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania. (zdroj: www.upsvr.gov.sk)

Pracovať v dočasnom zdravotníckom zariadení je tak ako sprostredkovanie trvalého pracovného miesta možné v Nemecku ako aj v Rakúsku. Ak sa po dočasnom pridelení zamestnania rozhodnete, že by ste chceli v zariadení pracovať dlhšiu dobu, samozrejme vás môžeme potom umiestniť aj natrvalo. A aj v tomto prípade môžete samozrejme využívať výhody našich poradenských služieb.

Aké výhody vám ponúka naša spoločnosť?

  • Práca, ktorá vám vyhovuje! Budú vám ponúknuté pracovné pozície, ktoré zodpovedajú vašim schopnostiam a znalostiam.
  • Poskytovatelia personálnych služieb majú exkluzívne pracovné ponuky, ktoré často nie sú zverejnené na trhu práce.
  • Pracovať v zahraničí je v poslednom čase populárne. Znamená to však veľa organizačného úsilia. Radi vás v tejto súvislosti podporíme!
  • Šetríte čas, vaše dokumenty zašlete len raz a o ostatné sa postaráme my! Po zaslaní dokumentov k žiadosti vás najskôr pozveme na pohovor, v ktorom si prediskutujeme vaše požiadavky. Na základe vaších požiadaviek vám nájdeme toho pravého zamestnávateľa.
  • Máme priame kontakty s rôznými zahraničnými inštitúciami, vyznáme sa v systéme zdravotnej starostlivosti.
  • U nás si môžete vybrať z niekoľkých pracovných ponúk! Môžete sa napríklad rozhodnúť v ktorej krajine alebo regióne (Nemecko, Rakúsko) chcete pracovať, alebo v akom type zariadenia (napr. nemocnica alebo domov dôchodcov) chcete pracovať.
  • Máte po svojom boku poradcu, ktorý vás podporuje počas celého procesu podávania žiadostí, je vám nápomocný v prípade akýchkoľvek otázok, napr. žiadostí o zamestnanie a pobyt, hľadania ubytovania, uznávania diplomov atď.
  • Ako odborníci na ľudské zdroje vám poskytneme užitočné kariérne tipy, napríklad v súvislosti s vašou žiadosťou do zamestnania. Naše poradenské či sprostredkovateľské služby sú pre vás ako žiadateľa bezplatné!
  • Aj po začatí práce v novej spoločnosti vás budeme naďalej podporovať. V prípade problémov na pracovisku alebo akýchkoľvek nejasností nás môžete kedykoľvek kontaktovať.