Ak sa vám s hľadaním práce nedarí a ak od odoslania vašej poslednej žiadosti ubehol taktiež už nejaký ten čas, je potrebné sa zamyslieť. Väčšina začne nadávať na personalistov, že sa im nechce odpisovať na emaily a že majú hlúpe otázky.

V poslednej dobe je akýmsi ,, trendom“ mať vytvorený jeden univerzálny životopis, ktorý uchádzač rozpošle viacerým zamestnávateľom a to dokonca aj na obsadenie rôznych pracovných pozícií. Je to jednoduché, nezaberie to veľa času a mnohokrát majú uchádzači pocit, že čím viac takýchto životopisov odošlú, tým viac sa ich šance navýšia. Tu sa radšej treba riadiť heslom, menej je niekedy viac! Vašou žiadosťou do práce skúste radšej zaujať!

Dobrá žiadosť o prácu môže rozhodnúť, či sa dostanete do užšieho výberu na obsadenie pracovnej pozície. Nezabudnite pritom na nasledujúce 3 kroky:

1. Individuálna reflexia

Aké sú moje kvalifikácie a zručnosti?

Čo ma zaujíma? 

2. Plánovanie ponuky

Čo chcem ponúknuť na trhu práce?

Komu chcem ponúknuť svoju kvalifikáciu a svoju pracovnú silu?

3. Vypracovanie a vylepšenie dokumentov k žiadosti

Pre dobrú žiadosť do práce potrebujete prvé dva kroky. Neponáhľajte sa, aj keď vám je jasné, čo môžete a čo chcete robiť, na vypracovanie vašich dokumentov si vyhraďte dostatok času.

 Individuálna reflexia

Pohľadom na vedomosti, skúsenosti a záujmy sa vám môžu otvoriť nové oblasti činnosti. Zdôraznite svoje silné stránky a takisto zdôraznite aj vaše ďalšie vedomosti a skúsenosti, ktoré nemôže ponúknuť každý. Napríklad: účtovníčka, ktorá zvládla určitý počítačový program v účtovníctve, zvyšuje svoje šance. Alebo zdravotná sestra, ktorá má špecializáciu či rôzne kurzy môže takisto zvýšiť svoje šance na úspech a byť pri hľadaní nového zamestnania úspešná. Znalosť cudzích jazykov je taktiež veľkou výhodou. Cudzí jazyk sa v dnešnej dobe stáva nevyhnutnosťou.

Plánovanie ponuky

Ak ste už napísali niekoľko neúspešných žiadostí, skontrolujte si svoje ciele:

Definoval som realistické podmienky?

Existujú nejaké voľné pozície v požadovanom regióne?

Sú moje platové očakávania realistické?

Je moja požadovaná pracovná doba realistická?

Som na túto prácu tak dobre kvalifikovaný, ako to spoločnosti očakávajú?

Môžem vyzdvihnúť svoje silné stránky, ktoré v tejto kombinácii nemajú iní uchádzači?

Dokumenty k žiadosti o zamestnanie:

Písomná žiadosť o zamestnanie pozostáva zo sprievodného/motivačného listu, životopisu, z osvedčenia o kvalifikácii ako aj z osvedčení o vašom ďalšom vzdelávaní a z referencií takzvaných pracovných listov od zamestnávateľa, pre ktorého ste v minulosti pracovali.

Dĺžka a forma žiadosti o zamestnanie a životopis

Životopis má pri najlepšom jednu, najviac 2 strany. Pridajte do svojho životopisu vhodnú, najlepšie aktuálnu fotografiu. To najdôležitejšie by malo,, pri rýchlom prečítaní“ vášho životopisu udrieť personalistovi ihneď do očí.

Životopis by mal byť napísaný v štruktúrovanej forme. V životopise musia byť uvedené všetky dôležité podrobnosti. Píšte kvalitné životopisy – krátke, stručné, vecné, vždy upravené pre danú pozíciu a hlavne, hláste sa tam, kde naozaj chcete pracovať! V žiadosti o zamestnanie spojte body v životopise s vašou motiváciou a s pracovnými požiadavkami.

Ak máte v životopise medzery a ste pozvaní na pracovný pohovor, očakávajte konkrétne otázky týkajúce sa týchto medzier a preto sa nezabudnite zodpovedajúcim spôsobom na to pripraviť.

Dúfame, že vám tento článok pomôže uľahčiť cestu za nájdením vašej novej práce. Prajeme vám všetko dobré!