Milí opatrovatelia, počas vášho pracovného nasadenia ste často vystavení mnohým nepredvídateľným situáciám. Jednou z najčastejších udalostí, ku ktorým v domovoch dôchodcov dochádza je pád seniora. Na základe vlastných skúsenosti sme pre vás spísali zopár užitočných informácií, týkajúcich sa práve tejto nebezpečnej situácie.

Zvýšené riziko pádu sa vyskytuje približne u každého tretieho seniora nad 65 rokov. So zvyšovaním veku sa menia a zhoršujú niektoré telesné funkcie, napríklad koordinácia pohybov a zrakového vnemu či schopnosť rýchlej reakcie. Príčinou pádu býva aj zakopnutie, pošmyknutie, či zlyhanie podporných pomôcok. Ďalšou príčinou sú závraty, mdloby alebo náhle nevoľnosti. Ich dôvodom môže byť dehydratácia, podvýživa, nízky tlak alebo prudká zmena pohybu napríklad pri vstávaní zo stoličky alebo z postele. Závrat a strata rovnováhy môže byť niekedy vyvolaná aj vedľajším účinom alebo kombináciou niektorých liekov.

Prevencia pádu- štyri oči vidia lepšie ako dve!

Jednou z našich úloh je zabezpečiť, aby starší ľudia nespadli. Začína to takými drobnosťami ako je uistenie sa, že starší človek nosí čisté okuliare, alebo že má na nohách správnu a bezpečnú obuv. Nie pohodlné domáce papuče, ale topánky, ktoré sú uzavreté a poskytujú nohám stabilné držanie. Aj keď sa vždy nájdu seniori, ktorí majú iný názor, v tomto smere by sme mali našim seniorom poradiť.

Minimalizujte riziká, ktoré by mohli prispieť k pádu! 

Izby seniorov by mali byť vybavené jednoducho, na podlahe by nemali ležať žiadne zbytočné predmety ako napríklad posuvné koberce, o ktoré sa dá ľahko zakopnúť. Nestabilný nábytok môže byť takisto veľmi nebezpečný! Samozrejmosťou má byť primerané osvetlenie v izbe seniora. Dôležité je používanie pomôcok, palice, chodítka či invalidného vozíka. Pokiaľ majú seniori odporúčané používanie oporných pomôcok, mali by ich aj skutočne používať. Seniorov, ktorí sa vyberú na „špacírku“ bez palice či chodítka poučte resp. im pripomeňte používanie opornej pomôcky. V prípade invalidného vozíka sa stále uistite, že ste zabrzdili skôr, ako sa osoba, ktorá v ňom sedí postaví. To isté platí aj pre pomôcku, v Nemecku nazývanú Rollator, kolieskové chodítko. Ešte pred tým, než sa senior pomocou kolieskového chodítka postaví alebo posadí sa uistite, že je táto pomôcka zabrzdená. Hrozbu pádu môže znížiť aj používanie stoličky s opierkami, o ktoré sa možno oprieť pri vstávaní a sedení. V kúpeľni a WC môžu pomôcť protišmykové rohožky a namontované podporné zábradlia. Zvýšené záchodové dosky a stoličky do sprchy môžu taktiež výrazne znížiť riziko pádu. Uistite sa, že všetky pomôcky sú individuálne nastavené a správne pripevnené. Starší ľudia by si predmety nemali vykladať príliž vysoko, aby neboli nútení zakláňať hlavu, čo môže spôsobiť závrat a pád.

Hilfe, Bewohner ist gestürzt! 

Aj napriek všetkému, čo pre naších seniorov robíme sa stane, že senior spadne. Dôležité je zachovať pokoj! Prvá vec, ktorú by ste mali vždy urobiť, je okamžite upozorniť vašich kolegov. Po druhé, ponáhľajte sa k postihnutej osobe! Skontrolujte, či sa s danou osobou dá hovoriť, pýtajte sa na bolesť a zisťujte, či došlo k nejakým poraneniam. V závislosti od závažnosti úrazu poskytnite okamžitú pomoc. Pri závažných pádoch a úderoch hlavy okamžite privolajte lekára resp. záchrannú službu, pacienta prikryjte a zostaňte pri ňom kým nepríde pomoc. 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

Známe číslo 112 funguje v celej Európskej únii, mnohé krajiny však majú, tak ako Slovensko, našu 155-ku, pre záchrannú službu aj samostatné číslo. Číslo záchrannej služby v Rakúsku je 144, v Nemecku 112.

Ak je klientov stav stabilizovaný a osoba nevykazuje vážne známky poranenia, osobu opatrne mobilizujeme na stoličku alebo na posteľ. Ďalším dôležitým krokom je meranie vitálnych funkcií, pulzu a krvného tlaku, u diabetikov kontrolujeme hladinu cukru v krvi. Klienta upokojíme a skontrolujeme prípadné modriny, odreniny či iné drobné zranenia, ktoré podľa potreby ošetríme.

Dokumentácia alebo Protokoll muss sein!

Aj keď je všetok zhon za nami, naša práca ešte neskončila! Po každom zaznamenanom páde vypĺňame takzvaný Sturzprotokoll. Zaznamenáva sa tu napríklad čas, kedy k pádu došlo, miesto udalosti, ako bol senior nájdený a či alebo aké zranenia nastali. Toto je len niekoľko vecí, ktoré je potrebné zdokumentovať. V neposlednom rade by ste mali o páde informovať aj príbuzných. Zabudnúť by ste nemali aj na kontrolný protokol alebo správu, v ktorej napríklad uvediete aktuálny stav pacienta, aktuálne vitálne funkcie a ďalšie opatrenia, ktoré ste po páde pacienta vykonali.

Hľadáte si prácu v Nemecku? Aktuálne ponuky práce nájdete tu.