V poslednom čase evidujeme zvýšený počet žiadostí zdravotných sestier a zdravotníckych asistentov, ktorí rozmýšľajú nad prácou v Rakúsku. Motiváciou je predovšetkým vysoký zárobok, moderný zdravotnícky systém a neďaleká vzdialenosť rakúskych hraníc. Čo všetko potrebujete k tomu, aby ste mohli začať s prácou zdravotnej sestry alebo zdravotníckeho asistenta v Rakúsku? To vám prezradíme v tomto článku!

Aj keď ste odbor ošetrovatelstva študovali na vysokej škole, alebo máte dlhoročnú prax v odbore, neznamená to, že môžete kedykoľvek začať s prácou zdravotnej sestry v Rakúsku. S týmto sa stretávame veľmi často. Povolanie zdravotnej sestry a zdravotníckeho asistenta patrí medzi regulované povolanie a preto, ak chcete pracovať v Rakúsku je nutné požiadať o úradné uznanie vašej odbornej kvalifikácie.

Nechajte si svoje vzdelanie „porovnať“

Uznanie vzdelania v Rakúsku alebo takzvané Anerkennung vzdelania vybavuje ,,Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz” so sídlom na ulici Radetzkystraße 2 vo Viedni. Príslušný úrad preverí, či je vaše vzdelanie rovnocenné tomu rakúskemu. To znamená, že na základe vašich učebných osnov zodpovední úradníci porovnajú vaše vzdelanie s osnovami rakúskeho vzdelania. Ak sa vaše vzdelanie zhoduje s obsahom rakúskeho vzdelania, bude automaticky uznané a vy tak budete môcť vykonávať prácu zdravotnej sestry alebo asistenta v zdravotníckych zariadeniach v Rakúsku. 

Ak by vaše vzdelanie nezodpovedalo osnovám rakúskeho vzdelania, to znamená, že by vám chýbala požadovaná teória alebo prax, rakúsky úrad vás o tom oboznámi v takzvanom negatívnom rozhodnutí. Ide o poloautomatické uznávanie, pri ktorom je potrebné prípadné rozdiely v dĺžke a obsahu štúdia vyrovnať. V praxi to znamená, že si budete musieť doplniť chýbajúce štúdium alebo prax. Prácu na požadovanej pozícii tak budete môcť vykonávať až po tom, čo úspešne absolvujete stanovené podmienky.

Pýtate sa ako teda začať s vybavovaním tohto dokumentu?Jednoducho! Kontaktujte nás, my vám s tým radi pomôžeme!

Celý proces za vás preberieme na základe splnomocnenia. Jedným z hlavných kritérií pri podávaní žiadosti o uznanie vzdelania v Rakúsku je trvalý resp. prechodný pobyt v Rakúsku. Rakúske ministerstvo posiela úradné listiny výhradne len na rakúsku adresu. V prípade, ak nemáte trvalý ani prechodný pobyt v Rakúsku, môžeme vám na základe splnomocnenia poskytnúť našu rakúsku korenšpondečnú adresu a môžeme tak za vás prebrať všetky úradné listiny.

K samotnej žiadosti o uznanie vzdelania sú potrebné ďalšie dokumenty týkajúce sa získaného vzdelania. Presnosť dokumentov záleží od roku ukončenia daného štúdijného odboru. Presný zoznam dokumentov vám môžeme poslať na vyžiadanie emailom. Okrem iného vám pomôžeme s vyplnením žiadosti a splnomocnenia a takisto vám pomôžeme so získaním ďalších, k tomu potrebných dokumentov 🙂

Veľa z vás sa nás pýta: ,,Môžem teda po úspešnom uznaní môjho vzdelania v Rakúsku začať ihneď pracovať?“ Nie. Na to, aby ste mohli oficiálne vykonávať svoje povolanie v Rakúsku ste povinný sa zapísať do komory zdravotníckych pracovníkov tzv Gesundheitsberuferegister. So zápisom do registra vám vieme takisto pomôcť! Našim sestrám a asistentom vybavujeme tieto záležitosti denno-denne! Okrem iného tak máte príležitosť začať s profesionálmi! Sami sme si prešli rovnakou cestou a v rakúskom zdravotníctve pôsobíme už zopár rokov. Okrem pomoci pri uznaní vzdelania a zápise do registra zdravotníckych povolaní vám vieme sprostredkovať tie najvýhodnejšie pracovné ponuky na rakúskom trhu práce! Spoznajte naše pracovné ponuky a uistite sa, že to čo ponúkame my sa naozaj oplatí! Voľné pracovné miesta si môžete pozrieť tu.