Výplatná páska je jedným z najdôležitejších dokumentov zamestnanca. V závislosti od toho, či poberáte mzdu alebo plat, sa v Nemecku stretnete s názvom Lohnabrechnung alebo Gehaltsabrechnung. Výplatná páska býva v praxi často nedoceneným dokumentom najmä preto, že jej zamestnanci nerozumejú, no v skutočnosti nesie informácie, ktoré by vás mali zaujímať. Poďme sa teda spoločne pozrieť nato, čo sa z nej môžete dočítať.

Výplatná páska v Nemecku

Výplatná páska, nemecky Lohn- alebo Gehaltsabrechnung je doklad vystavený zamestnávateľom, ktorý obsahuje podrobné údaje o mzde každého zamestnanca. Výplatná páska nemá predpísaný vzor. Zamestnávateľ môže vytvoriť výplatnú pásku podľa vlastných predstáv. Prípadne použije predtlačené papierové vzory alebo vzory, ktoré ponúka softvér. Zamestnávateľ je povinný vystaviť vyplatnú pásku každému zamestnancovi vždy na konci kalendárneho mesiaca stále po tom, ako zamestnancovi vyplatí mzdu či plat. Výplatné pásky si je potrebné dobre uschovať, môžu vám totižto poslúžiť ako doklad o odpracovanom období na rôznych úradoch.

Lohnabrechnung a Gehaltsabrechnung, aký je rozdiel?

Zamestnávatelia odmeňujú svojich zamestnancov dvoma spôsobmi: mzdou alebo platom.

Pokiaľ ide o mzdu- Lohn je zamestnanec odmeňovaný podľa počtu odpracovaných hodín, to znamená, že výplata zamestnanca sa môže meniť podľa toho, koľko skutočne odpracuje. 

Plat- Gehalt, je zamestnancovi vyplácaný na základe pevne stanovej tarify alebo pevne stanovenej sumy, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve.

Čo musí výplatná páska v Nemecku obsahovať?

Obsah a štruktúru výplatnej pásky v Nemecku upravuje zákon v § 108 ods. 3 veta 1 GewO (Gewerbeordnung). Výplatná páska býva vo väčšine rozdelená do troch časti:

 1. úvodná časť:
  • Meno a adresa zamestnávateľa a zamestnanca
  • Predmetný dátum a dátum vyhotovenia vyúčtovania
  • Daňové údaje a údaje o sociálnom poistení zamestnanca
  • Osobné údaje/zmluvné údaje, ako aj dovolenkové údaje zamestnanca
 2. hlavná časť:
  • Hrubá mzda/plat
  • Vecné príjmy/finančné zvýhodnenie
  • Príjem z akumulácie kapitálu
  • Príspevok do podnikového dôchodkového systému
  • Čiastka oslobodená od dane
  • Cirkevná zrážková daň
  • Príspevky zamestnanca na sociálne zabezpečenie
  • Osobné zrážky
  • Príspevky na úhradu výdavkov
  • Vyplatená suma (výplata)
 3. záverečná časť:
  • Bankové údaje zamestnanca 
  • Celková suma vyplatená zamestnávateľom 
  • Potvrdenie o zárobku

Výplatná páska obsahuje veľké množstvo skratiek, ktoré si vyžadujú vysvetlenie. Uvádzame vám prehľad tých najdôležitejších mzdových skratiek, ktoré možno nájsť na väčšine dokladov:

 • GesStd. = Gesamt Stunden = hodiny celkovo
 • GB = Gesamt-Brutto = celkovo v hrubom
 • H = Hinzurechnungsbeitrag = doplnkový príspevok
 • KI.FRBTR. = Kinderfreibetrag = nezdaniteľná položka na dieťa
 • KIST = Kirchensteuer = cirkevná daň
 • KK = Krankenkasse = zdravotná poisťovňa
 • KV = Krankenversicherung = zdravotné poistenie
 • LST = Lohnsteuerklasse =  trieda dane zo mzdy
 • N = Nachberechnung = dodatočné vyúčtovanie
 • PV = Pflegeversicherung = opatrovnícke poistenie
 • RV = Rentenversicherung = dôchodkové poistenie
 • ST = Steuer Brutto = dane v hrubom
 • STKL = Steuerklasse =  daňová trieda 
 • SV = Sozialversicherung = sociálne poistenie 
 • AZK = Arbeitszeitkonto = Konto pracovnej doby