Hľadáte si prácu v Nemecku? Pracovných ponúk je na internete viac než dosť! Ak si hľadáte tú najatraktívnejšiu a prepočítavate ponúkanú brutto mzdu na netto pomôže vám mzdová kalkulačka! Daňový systém v Nemecku je veľmi komplikovaný a výpočet čistej mzdy je pomerne zložitý. Pomocou mzdovej kalkulačky si môžete orientačne vypočítať svoju čistú alebo naopak hrubú mzdu.

Asi je každému jasné, že výplata, ktorá nám pribudne každý mesiac na účet je suma bez odvodov a po zdanení. Na účet teda dostávame „netto-čistú mzdu“. Brutto mzda obsahuje dane a nie sú od nej odpočítané odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Výšku brutto mzdy nájdete na svojej výplatnej páske. Pre výpočet čistej mzdy v Nemecku je najjednoduchšie použiť online kalkulačku. Stačí vyplniť niekoľko údajov a po jednom kliknutí zistíte svoj čistý príjem. S nami si ju môžete jednoducho prepočítať. Kliknite tu!

Čo má vplyv na výšku zdanenia v Nemecku?

Najväčší vplyv na výšku zdanenia má v Nemecku zaradenie do daňovej triedy a výška zárobku. Daňových tried je šesť, zvýhodňujú manželov a rodiny s deťmi predovšetkým tie, ktoré sú odkázané len na jeden príjem. Daň z príjmu je progresívna, to znamená, že čím viac zarábate, tým vyššie percento z vášho zárobku dane odhryznú. Tým pádom sú zvýhodnení zamestnanci s nízkymi príjmami.

Ako funguje výpočet čistej mzdy v Nemecku?

Ak chcete vedieť, aká je vaša čistá mzda, vyplňte všetky políčka mzdovej kalkulačky a správne zaškrtnite jednotlivé možnosti, ktoré sa na vás vzťahujú. Akonáhle zadáte všetky potrebné údaje a kliknete na tlačídlo „ spočítať “ objaví sa vám výsledná čiastka vrátane ročnej výšky čistej mzdy a informácie o jej celkovom zdanení. Aby ste si mohli vypočítať svoj čistý príjem, najprv by ste si mali ujasniť základné pojmy, s ktorými mzdová kalkulačka pracuje. Nerozumiete nemeckým slovíčkam uvedeným v mzdovej kalkulačke? Nevadí! Pripravili sme pre vás legendu, s vysvetlením všetkých údajov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte čistej mzdy:

Abrechnungszeitraum: účtovné obdobie, monatlich-mesačne, jährlich, znamená ročne 

Abrechnungsjahr: účtovný rok

Ihr Einkommen/Monatslohn brutto: hrubý príjem 

Steuerklasse: daňová trieda. Daňové triedy v Nemecku stanovujú sadzbu dane z príjmu na základe vášho rodinného stavu, príjmu manžela respektíve manželky a počtu nezaopatrených detí. Výška dávok v nezamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a dovolenky závisia od daňovej triedy, do ktorej ste boli zaradení. V Nemecku existuje 6 daňových tried: 

  1. Prvá trieda je pre pracovníkov, ktorí sú slobodní alebo pre tých, ktorých manželia žijú v zahraničí
  2. Slobodní a rozvedení, s nezaopatreným dieťaťom
  3. Ženatí/ vydaté alebo vdovci, ktorí sú prvý rok po smrti manžela/manželky(*Pre daňovú triedu 3 majú byť manželia zaregistrovaní a žijúci v Nemecku. Ak manžel/ka nežije v Nemecku, použije sa 1. daňová trieda
  4. Ženatí/ vydaté, obaja manželia majú príjem
  5. Vydaté osoby, ktorých partner má vyšší príjem
  6. Zamestnanci, majúci viac zamestnaní a rôzne daňové karty (Lohnsteuerkarte)

Daňová trieda je vždy uvedená na daňovom preukaze a v prípade, ak dôjde k akejkoľvek zmene vo vašom živote, môže byť daňová trieda zmenená. 

Bundesland: krajina, v ktorej začnete pracovať. Tak ako je Slovensko rozdelené na kraje, je Nemecko rozdelené na spolkové krajiny

Geburtsjahr: rok narodenia 

Kinder: Uvádzate počet detí

Steuerfreibetrag: čiastka bez dane

Kirchensteuer: udávate, či patríte alebo nepatríte do Cirkvi. Dobrovoľne sa môžete prihlásiť na platenie cirkevnej dane. Tú vám budú strhávať z výplaty, pokiaľ uvediete svoje náboženstvo pri prihlásení na pobyt v Nemecku. Jej výška sa v jednotlivých spolkových krajinách líši.

Rentenversicherung: dôchodkové poistenie. Možnosti poistenia: povinné poistenie (zákonné), neštatutárne poistenie, poistné platené zamestnávateľom a poistné platené zamestnancom

Krankenversicherung: zdravotné poistenie. Možnosti poistenia: povinné poistenie (zákonné), súkromné a dobrovoľné poistenie (zákonné)

KV-Zusatzbeitrag: výška doplatku na zdravotné poistenie

Kinderfreibetrag: nezdaniteľné minimum na deti. Suma, ktorá sa nevypláca, ale znižuje sa ňou daňová povinnosť

Arbeitslosenversicherung: poistenie v nezamestnanosti. Možnosti poistenia: povinné (zákonné) poistenie, iné ako zákonné, zamestnávateľské a zamestnanecké poistenie

Berechnen – vypočítať

Ak si hľadáte prácu, ktorá vám umožní zarobiť viac, ako ste si práve vypočítali, pozrite si naše pracovné ponuky!