Hľadáte si prácu v zahraničí a natrafili ste na ponuku od pracovnej agentúry? Pri našich pohovoroch sa často stretávame s tým, že veľa zdravotníkov odchádzajúcich za prácou do Nemecka či Rakúska nevie, čo obnáša práca cez pracovnú agentúru. V tomto blogu si posvietime na výhody a nevýhody práce cez agentúru dočasného zamestnávania v zahraničí.

Ak sa rozhodnete pracovať pre Zeitarbeitsfirmu

Zeitarbeitsfirma, po slovensky agentúra dočasného zamestnávania je známa aj pod pojmom ,,leasingová firma, Leiharbeit alebo Arbeitnehmerüberlassung”. Agentúrne zamestnávanie, nazývané aj ako „požičiavanie zamestnanca“, je obľúbeným pracovným modelom v rakúskom aj nemeckom zdravotníctve. Po podpísaní pracovnej zmluvy sa agentúra dočasného zamestnávania stane vaším zamestnávateľom. Pracovný pomer sa uzatvára písomnou zmluvou, ktorá okrem iného obsahuje aj dojednanie o dočasnom pridelení. Následne vás zamestnávateľ dočasne pridelí zdravotníckemu zariadeniu, ktoré momentálne čelí nedostatku personálu. V tomto zariadení vykonávate dočasnú prácu pod dohľadom a vedením tohto zariadenia. Mzdu za odrobenú prácu vám vypláca váš zamestnávateľ teda agentúra dočasného zamestnávania (Zeitarbeitsfirma).

Agentúra dočasného zamestnávania a sprostredkovanie zamestnania sú dve odlišné činnosti

Pomerne dôležité je uvedomiť si rozdiel medzi činnosťou agentúry dočasného zamestnávania a činnosťou sprostredkovateľa zamestnania za úhradu. Sprostredkovateľ zamestnania vykonáva len sprostredkovanie zamestnania, pričom má s uchádzačom o prácu uzatvorenú písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania, ale nemá s ním uzatvorený pracovný pomer. Sprostredkovateľ sa tak nestáva zamestnávateľom uchádzača o prácu, ako je tomu v prípade agentúry dočasného zamestnávania, len mu zamestnávateľa vyhľadáva. Úhradu za sprostredkovanie zamestnania sprostredkovateľ zamestnania nesmie požadovať od uchádzača o prácu, len od jeho nového zamestnávateľa. Vy ako zamestnanec samozrejme neplatíte žiadne poplatky ani agentúre dočasného zamestnávania. Zákon o službách zamestnanosti zakazuje agentúre dočasného zamestnávania od svojho dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia.

Prečo sa čoraz viac zdravotníkov zamestnáva cez agentúru dočasného zamestnávania?

Nie je tajomstvom, že pracovať v zdravotníctve je dosť náročné. Je to hlavne kvôli práci na zmeny, víkendovej práci a nadčasom. Táto práca je nielen namáhavá, ale má silný vplyv aj na súkromný život zamestnancov, pretože voľný čas je často v týchto podmienkach ťažko plánovateľný. Hlavným dôvodom odchodu zdravotníkov zo štátnych či súkromných zariadení k agentúram dočastného zamestnávania je nízky plat a príliš veľa záskokov, nočných, sviatočných a víkendových zmien. Práca cez leasingovú firmu je spôsob, ako úplne neopustiť oblasť zdravotníctva a pracovať za výrazne lepších podmienok. Zatiaľ čo dočasná práca v zdravotníctve bola kedysi výklenkom, v súčasnosti ju kvalifikovaný personál čoraz viac vníma ako atraktívnu alternatívu. Práca v zahraničí cez leasingovú firmu sa v posledných rokoch stala akýmsi trendom. Nečudo! Vďaka vyššiemu zárobku a zlučiteľnosti pracovného a súkromného života sa práve tento pracovný model stáva čoraz viac populárnejším. 

Výhody práce cez leasingovú firmu 

Garancia vyššieho platu

Leasingoví zamestnávatelia sľubujú vyšší plat, právo na slovo pri plánovaní služieb a dobre platené nadčasy. Leasingové zdravotné sestry zarábajú približne o 30 % viac ako ich stáli, kmeňoví kolegovia. Plat zdravotnej sestry sa napríklad v Nemecku v súčasnosti pohybuje od 20€ na hodinu, opatrovatelia si v nemeckých domovoch dôchodcov zarobia od 15 € na hodinu a slušné diéty. 

Ubytovanie v zahraničí

Zatiaľ čo štátne a súkromné zariadenia ponúkajú lacné bývanie pre svojích zamestnancov len dočasne, leasingoví zamestnávatelia vám ubytovanie zabezpečia a vo väčšine prípadov dokonca plne uhradia.

Lepšie pracovné podmienky

Čoraz viac zdravotníkov potvrdzuje, že rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom našli práve pri práci cez leasingového zamestnávateľa. Zamestnávatelia ponúkajú rôzne modely práce, vaše služby si môžete flexibilne naplánovať, sami sa môžete napríklad rozhodnúť či chcete pracovať víkendy sviatky alebo nočné služby.

Pestrosť a rozmanitosť

Práca v domove dôchodcov sa pre niektorých môže stať rýchlo rutinou. U väčšiny geriatrických sestier bol pocit „vyhasnutia“ hlavným dôvodom prechodu do agentúry dočasného zamestnávania. V prípade agentúry dočasného zamestnávania si môžete vyskúšať prácu vo viacerých zdravotníckych zariadeniach podľa vášho výberu. Ak ste človekom, ktorý rád skúša niečo nové a rád spoznáva nových ľudí, práca cez pracovnú agentúru je pre vás stvorená!

Zmena pracoviska na vyžiadanie

Ak by ste sa na pracovisku necítili komfortne, môžete požiadať o zmenu pracoviska. Máte tak možnosť vyskúšať si prácu v rôznych zdravotníckych zariadeniach a to len cez jedného zamestnávateľa. Nemusíte tak podávať výpoveď a ani vybavovať administratívne záležitosti s poisťovňou. Zdravotné a sociálne poistenie vám v prípade zamestnania sa cez agentúru dočasného zamestnávania beží nepretržite a to aj v období dovolenky či choroby. Ak by sa vám ale naopak v danom zariadení zápáčilo natoľko, že by ste tam chceli ostať nastálo, máte právo na zmenu zamestnávateľa.

Práca cez leasingovú firmu avšak neprináša len výhody. Dočasná práca nie je pre každého. Nevýhodou práce cez pracovnú agentúru je meniace sa pracovisko. Dĺžka pridelenia leasingových zamestnancov závisí od potrieb zariadenia, v ktorom ste pridelený. Dočastné pridelenie práce môže byť na deň alebo na mesiace. Táto práca si vyžaduje neustálu zmenu, adaptáciu sa na nových ľudí a nové pracovisko. 

Chceli by ste si vyskúšať prácu v zahraničí cez agentúru dočasného zamestnávania v Rakúsku či v Nemecku? Zavolajte nám, radi vám prezradíme viac!