V Nemecku zavádzajú čoraz viac štátnych sviatkov. Najnovším príkladom je spolková krajina Berlín, ktorá nedávno zaviedla Medzinárodný deň žien 8. marca ako štátny sviatok. V Durínsku (Thüringen) je zase Medzinárodný deň detí 20. septembra uznaný za štátny sviatok. No aj napriek novým štátnym sviatkom obe spolkové krajiny ani zďaleka nestíhajú s počtom štátnych sviatkov v južnom Nemecku.

Štátne sviatky v Nemecku sa v spolkových krajinách líšia 

Vedeli ste, že počet štátnych sviatkov v Nemecku sa v jednotlivých spolkových krajinách líši? Existuje však deväť štátnych sviatkov, ktoré platia celoštátne, pre všetky spolkové krajiny. Medzi ne patria:

  • Neujahr- Nový rok
  • Karfreitag- Veľký piatok 
  • Ostermontag- Veľkonočný pondelok 
  • Christi Himmelfahrt- Nanebovstúpenie Pána
  • Pfingstmontag- Svätodušný pondelok
  • Tag der Arbeit- Sviatok práce
  • Tag der Deutschen Einheit- Deň zjednotenia Nemecka
  • erster Weihnachtstag- Prvý sviatok vianočný
  • zweiter Weihnachtstag- Druhý sviatok vianočný

V Nemecku majú spolu 20 štátnych sviatkov, tie však neplatia vo všetkých spolkových krajinách. Ďalšími štátnymi sviatkami sú napríklad Fronleichnam-Božie telo, das Augsburger Friedensfest-Augsburgské slávnosti mieru, der Reformationstag-Deň reformácie, Allerheiligen – Sviatok všetkých svätých alebo der Buß- und Bettag – Deň pokánia a modlitieb.

Najviac štátnych sviatkov v Nemecku má spolková krajina Bavorsko. Okrem štátnych sviatkov sa v Bavorsku slávia aj Traja Králi, Božie telo, Slávnosť nanebovzatia Panny Márie a Sviatok všetkých svätých, ktorý sa slávi len v katolíckych komunitách. U evanjelikov odpadá sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Najmenej štátnych sviatkov je naopak v spolkových krajinách Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen a Schleswig-Holstein. V týchto krajínách je len 10 štátkych sviatkov ročne.

Hľadáte si prácu v Nemecku? Neprehliadnite naše pracovné ponuky.