Ukončili ste vzdelanie zdravotníckeho asistenta a uvažujete nad prácou v Nemecku? Tento blog je určený práve vám!

Stretli ste sa už s pojmom „Gesundheits – und Krankenpflegehelfer“? Ako Pflegehelfer ste povestnou pravou rukou zdravotnej sestry a podporujete ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť pri obliekaní, jedení, hygiene či rôznych vyšetreniach. Každý zdravotnícky asistent a sanitár je preto nenahraditeľnou súčasťou v ošetrovateľstve.

Vzdelanie Pflegehelfer-a v Nemecku je regulované štátnym právom a trvá jeden až dva roky v závislosti od spolkovej krajiny. Prebieha na štátom uznaných zdravotníckych školách a pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Vzdelanie zahŕňa minimálne 700 hodín teórie a ďalších 900 hodín praxe. Dôraz je kladený na základnú ošetrovateľskú starostlivosť. Povolanie Gesundheits-und Krankenpflegehelfer je asistentským povolaním. V dôsledku toho Pflegehelferi úzko asistujú so zdravotnými sestrami a poskytujú základnú ošetrovateľskú starostlivosť pod vedením sestry. Podieľajú sa na terapeutických opatreniach, poskytujú pomoc pri osobnej hygiene a obliekaní, monitorujú a zaznamenávajú vitálne funkcie pacientov a zabezpečujú čistotu a hygienu na oddelení. Môžu pracovať vo všetkých ambulantných a lôžkových zariadeniach, napríklad v domovoch dôchodcov alebo v nemocniciach. 

Koľko zarobí zdravotnícky asistent v Nemecku?

Mesačný zárobok sa v závislosti od regiónu a zamestnávateľa pohybuje od 1 800 do 2 600 € v hrubom mesačne. Rozhodujúce taktiež je, či odmena vychádza z verejnej tarify alebo nie. Pre verejnú službu môže byť zdravotnícky asistent zaradený do platových skupín 5 až 6. Vtedy je nástupný plat okolo 2 300 € v hrubom mesačne a zvyšuje sa úmerne so získanou kvalifikáciou a dĺžkou služby. V súkromných inštitúciách sa o mzde dá v zásade slobodne vyjednávať. Niektorí zamestnávatelia využívajú kolektívnu zmluvu ako usmernenie, no prax ukazuje, že odmeňovanie nie je až také štedré. Úlohu v plate zohráva aj lokalita (západné alebo východné Nemecko, vidiek alebo mesto). Minimálna mzda 11,35 € na hodinu na západe alebo 10,85 € na východe (od roku 2020) je však absolútnou spodnou hranicou. Viac informácií, vrátane všetkých platových tabuliek, si môžete pozrieť tu.

Uznanie vzdelania v Nemecku. Čo treba zvážiť pred výkonom povolania v Nemecku? 

Ak sa rozhodnete pre prácu v Nemecku, je potrebné si vopred zistiť, či je uznanie vašej odbornej kvalifikácie v Nemecku potrebné. Môže sa totižto stať, že pre výkon povolania Pflegehelfer-a možno budete potrebovať takzvané Anerkennung- uznanie vašej odbornej kvalifikácie. Čo to vlastne je? 

Examinierte Pflegehelfer= uznaný asistent v Nemecku 

Uznanie vzdelania v Nemecku má výhody. Uznanie ukazuje, že vaša odborná kvalifikácia je ekvivalentná nemeckej odbornej kvalifikácii. Zamestnávatelia môžu lepšie posúdiť a hlavne finančne ohodnotiť vašu odbornú kvalifikáciu.

Proces uznania vzdelania v krátkosti: 

Pri niektorých zdravotníckych profesiách je uznanie vzdelania v Nemecku nevyhnutné. V procese uznávania vzdelania zodpovedný orgán skontroluje rovnocennosť vašej zahraničnej odbornej kvalifikácie s nemeckou odbornou kvalifikáciou. Na túto kontrolu rovnocennosti sú potrebné určité dokumenty. Tieto opisujú obsah a trvanie vášho zdravotníckeho vzdelania. Zohľadnia sa aj vaše odborné skúsenosti a ďalšie znalosti a zručnosti. Vaša zahraničná odborná kvalifikácia sa uznáva ako rovnocenná, ak neexistujú žiadne významné rozdiely oproti nemeckej odbornej kvalifikácii.

Miesto výkonu práce je dôležité!

Miesto výkonu práce určuje, ktorý úrad bude za uznanie vášho vzdelania v Nemecku zodpovedný a kde bude vaša žiadosť o uznanie vzdelania spracovaná. Postup môže byť totižto v rôznych spolkových krajinách Nemecka odlišný. Povolanie Pflegehelfer-a regulujú spolkové krajiny. To znamená, že predpisy, náklady za vybavenie, potrebné dokumenty či kompenzačné opatrenia môžu byť v každej spolkovej krajine iné. Napríklad v spolkovej krajine Bavorsko nie je povolanie Pflegehelfer-a regulované. Môžete vykonávať činnosť v tejto oblasti bez uznania rovnocennosti, čiže bez Anerkennungu. Uznanie vašej odbornej kvalifikácie nie je potrebné a vy tak môžete pracovať vo svojom zamestnaní v Nemecku (v spolkovej krajine Bavorsko). Ako „Gesundheits-und Pflegehelfer“ sa však môžete označovať len vtedy, ak vám bola uznaná rovnocennosť vašej zahraničnej kvalifikácie. V spolkovej krajine Baden-Württemberg je profesia Pflegehelfer-a regulovaná. To znamená, že uznanie vašej odbornej kvalifikácie je nevyhnutné na to, aby ste mohli vykonávať toto povolanie v Nemecku (v spolkovej krajine Baden-Württemberg).

Podrobné informácie ohľadom uznania vašich diplomov získate na informačnom portáli nemeckej spolkovej vlády zodpovednej za uznávanie zahraničných odborných kvalifikácií v Nemecku. Na tomto informačnom portáli získate okrem iného aj užitočné kontakty na príslušné úrady, ktoré tieto záležitosti vybavujú.

V spolupráci s našimi nemeckými partnermi vám ponúkame prácu vo všetkých spolkových krajinách Nemecka. U nás sa môžete zamestnať aj bez uznaného vzdelania v Nemecku. Ponúkame vám prácu, počas ktorej si dokážete spraviť nemecké uznanie vzdelania a popritom zarábať. Kontaktujte nás a nezáväzne sa informujte o ponuke.