Uchádzači o prácu majú dnes viacero možností, ako si nájsť svoje budúce zamestnanie. Ak sa rozhodnete nájsť si novú prácu cez personálnu agentúru, okrem pracovnej zmluvy so zamestnávateľom budete podpisovať aj dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Čo je dohoda o sprostredkovaní zamestnania, aké náležitosti má obsahovať a na čo si dať pri podpisovaní dohody pozor vám priblížime v tomto článku.

Sprostredkovať zamestnanie môžu len personálne agentúry!

Hlavnou činnosťou personálnych agentúr je sprostredkovanie práce. Túto činnosť môžu vykonávať len fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú povolenie na sprostredkovanie zamestnania vydané príslušným okresným úradom, odborom živnostenského podnikania. Ak sa pri hľadaní vašej novej práce rozhodnete využiť služby personálnej agentúry buďte obozretní! Podvodní sprostredkovatelia, nezákonné vyberanie poplatkov za sprostredkovanie práce, oklamaní pracovníci, neznesiteľné životné podmienky… bohužiaľ čoraz častejšie sa od vás dozvedáme aj o takýchto nepríjemných skúsenostiach a praktikách podivuhodných sprostredkovateľov práce v zahraničí. Hovorí sa dôveruj, ale preveruj!

Pred spoluprácou s personálnou agentúrou si je potrebné preveriť, či má agentúra na sprostredkovanie zamestnania oprávnenie a to prostredníctvom identifikačného čísla spoločnosti (IČO) cez webovú stránku Živnostenského úradu, alebo prostredníctvom aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozlišujeme dva druhy personálnych agentúr – agentúry práce a agentúry dočasného zamestnávania. Personálne agentúry hľadajú vhodných kandidátov pre svojich klientov, teda firmy v našom prípade zdravotnícke zariadenia. O tom, ako funguje sprostredkovanie práce cez personálnu agentúru sme vás už v minulosti oboznámili v našom blogu

Personálna agentúra, alebo sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie, uzatvára s uchádzačom o prácu písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä:

a) názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa (IČO) a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa

b) dĺžku trvania zamestnania

c) druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky

d) spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia

e) rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody

V prípade, ak sa chystáte pracovať v zahraničí, je sprostredkovateľ povinný informovať vás o vašich právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí. Po sprostredkovaní zamestnania by ste mali mať k dispozícii dve dohody resp. zmluvy a to dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu a pracovnú zmluvu od zamestnávateľa. 

Za sprostredkované zamestnanie agentúre nikdy NEPLATÍTE ŽIADNE POPLATKY! 

Podľa zákona personálna agentúra nesmie od uchádzačov o zamestnanie vyberať žiadne poplatky za sprostredkovanie zamestnania. Sprostredkovateľ môže poplatok žiadať iba od osoby, pre ktorú zamestnanca sprostredkúva. S touto osobou sa tiež sprostredkovateľ dohodne na výške poplatku. Avšak, ak agentúry poskytujú služby nad rámec svojej zákonnej povinnosti, môžu určité úkony spoplatňovať. Úkony, ako napríklad sprostredkovanie dopravy či ubytovania, alebo podpora a pomoc pri nostrifikácii  vzdelania v zahraničí spoplatnené byť môžu. Všetky dohody a zmluvy o sprostredkovaní práce si vždy pred ich podpísaním dôkladne preštudujte a ak vám nie je niečo jasné, nebojte sa opýtať a prípadné nejasnosti si radšej nechajte vysvetliť!